Security Management

Informatie voor de Security Manager over Secrutiy Risk Management

Security Management Norm 2017

Bestel de SMS Norm 2017 bij Lulu.com
Mijn Norm

Security Management

Security Management Norm 2017

Bent u in control?

Doet u als Security Manager ook in 2018 de juiste dingen? Scheidt u hoofd- en bijzaken? Kunt u aan de directie of Raad van Bestuur aantonen dat u ‘in control’ bent? Zo ja, dan hoeft u niet per-sé verder te lezen. Zo nee, dan hoop ik dat u even tijd vrijmaakt. Het kan uw redding zijn!

Een managementnorm voor beveiliging

Het invoeren van een professioneel integraal beveiligingsbeleid is complex en erg veel werk. Daar worden veel fouten bij gemaakt. Ook is vaak niet duidelijk wat noodzakelijk is en wat de franjes en de ‘stokpaardjes’ van de experts zijn. Om organisaties te helpen het Security Management te stroomlijnen is een norm gemaakt, de Security Management Systeem Norm 2017 (voorheen 2016). Deze helpt bij het inrichten van een security managementsysteem dat een optimaal beveiligingsrendement tegen acceptabele inspanningen en kosten waarborgt.

SMS Norm 2017 voor security management

De taal van het management

Managers en CEO’s zijn gewend een organisatie op hoofdlijnen aan te sturen. Om managers daarin te ondersteunen is ooit de ISO 9001 Kwaliteitsmanagement opgesteld. Voor vakgebieden zoals informatie­beveiliging en bedrijfscontinuïteit zijn doelgerichte normen opgesteld zoals de ISO 27001 ISMS en ISO 22301 BCMS. Managers zijn steeds meer gewend in de terminologie en structuur van deze ISO normen te spreken en te organiseren. Security managers doen er goed aan zich dat jargon ook eigen te maken.

Kwaliteit is aantoonbaar

De Security Management Systeem Norm 2017 biedt die mogelijkheid. Nu kan ook de integrale beveiliging van een organisatie volgens een breed gedragen norm worden gestructureerd, verbeterd en geaudit. De norm is volgens de High Level Structure (HLS) van ISO opgebouwd en de ‘look and feel’ zal menig manager daarom bekend voorkomen. Ook biedt de norm de mogelijkheid om de kwaliteit van de beveiliging aan derden aan te tonen, bijvoorbeeld via een audit. Dit is belangrijk omdat Security Management hiermee in de pas loopt met de andere bedrijfsprocessen.

Integrale aanpak van beveiliging

De SMS Norm 2017 volgt de opzet van de genoemde HLS van ISO. Maar er is veel meer. De norm raakt aan alle aspecten en maatregelen van beveiliging. Van toegangscontrole en beveiligingsschillen tot Travel Security, en van risicoanalyse en screening tot incident- en crisismanagement. De norm heeft bijlagen met essentiële beheersmaatregelen, een implementatiehandleiding en nog veel meer. De kwaliteit van de norm is geborgd door een commissie van zeer ervaren security professionals uit ons midden. Zij staan in voor de compleetheid en relevantie van de inhoud.

Ondersteuning nodig?

Het Adviescentrum BVI is intensief betrokken geweest bij het opstellen en introduceren van deze management norm. Zij hebben jarenlange ervaring met het analyseren van complexe security risico’s en het adviseren over High Risk Security oplossingen. Ook zijn zij bedreven in het ontwerpen van effectieve en efficiënte beveiligingsmaatregelen.

Mijn SMS norm vind ik hier!

Een beveiligde PDF van de norm vind ik hier!

Adviescentrum BVI


Introductie over Security Risk Management

Deze video is geproduceerd door Ruben Zeegers van SecurityInfo.nl

SMS Norm 2017

%d bloggers liken dit: